Skip Navigation LinksForside » Vedligeholdelse

Eftersyn af porte

 

Lovpligtig eftersyn af porte, rep. vedligeholdelse.

Ved udførelsen af lovpligtigeftersyn udføre vi for vores kunde smøring efterspænding, og efter aftale ønske, en vudering og evt. rep. . En nødvendighed for at undgå for mange driftstop inden næste eftersyn, at de dele som er defekte bliver skiftet.

  • Porte skal efterses og vedligeholdes iflg. leverandørens anvisninger, for at ungå drift skader på materiel og personer
  • Eftersynet skal foretages af en sagkyndig, for at opret holde garanti og minimal brug af reservedele. 
  • Porte, låger, brandporte/døre skall have et lovmæssigt eftersyn hver 12 måned, kontrol af porte udføres af sagkyndig person. 
  • Hvis porten udsættes for specielle forhold såsom påkørsel eller længere tids stilstand, skal der foretages en besigtigelse.
  • Ejeren af porten er ansvarlig for at porten bliver efterset og vedligeholdt.
  • Resultaterne af et eftersyn skal for mekanisk drevne industriporte registreres, opbevares i en passende periode og være tilgængelige for Arbejdstilsynet.

http://a-porte.dk/IndustriPorte.aspx  http://a-porte.dk/Brandore.aspx  http://a-porte.dk/LageHegn.aspx